Dane o dłużnikach pobierane z systemów zewnętrznych stanowią klucz do skutecznej egzekucji. Pobieranie wielu informacji z różnych systemów zajmuje czas pracownikom

Wolą ustawodawcy komornik sądowy może uzyskiwać informacje z zewnętrznych systemów informatycznych i rejestrów, dzięki którym możliwe jest skuteczne prowadzenie egzekucji sądowej. Pozyskiwanie wielu informacji z różnych rejestrów jest konieczne, aby odzyskiwać należności. Jest też złożonym i żmudnym zadaniem, wymagającym realizacji wielu czynności w systemie informatycznym kancelarii komorniczej lub poza nim, które pochłania pracowników kancelarii przez istotną część czasu poświęcanego każdej ze spraw. Chyba że komornik wdrożył MAPIZ.

logo_MAPIZ

Moduł Automatycznego Pobierania Informacji Zewnętrznej to odczuwalne przyspieszenie i większa dynamika pobierania informacji z CPD, Ognivo2, EPU i systemu operatora pocztowego

Zastosowanie Modułu Automatycznego Pobierania Informacji Zewnętrznej daje Ci gwarancję, że informacje pochodzące z systemów zewnętrznych otrzymasz zawsze na czas – niezależnie od zdarzeń podczas prowadzenia sprawy i pamięci prowadzącego ją pracownika. Po instalacji MAPIZ uzyskasz możliwość zdefiniowania harmonogramu pobierania informacji z systemów zewnętrznych. Zastosowany w MAPIZ system formułowania i zapisu harmonogramów pozwoli Ci ustalić tryb sczytywania odpowiedzi dostosowany do poszczególnych systemów, do których Twoja kancelaria wysyła zapytania. W każdym przypadku, w którym będzie to możliwe, algorytmy aplikacji komorniczej, służące do komunikacji z systemami zewnętrznym, przypiszą informacje zawarte w odpowiedziach zaraz po ich pobraniu. Dzięki zastosowaniu MAPIZ komputery w kancelariach będą samodzielnie poszukiwać informacji dotyczących spraw!

PostgreSQL PostgreSQL

Moduł Automatycznego Pobierania Informacji Zewnętrznej jest w pełni kompatybilny z Twoją aplikacją komorniczą

Korzystając z oryginalnych modułów autorstwa Currenda Sp. z o.o. możesz mieć pewność ich prawidłowego połączenia z najnowszymi wersjami aplikacji Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT. Oprogramowanie dla komorników, posiadające funkcje odpowiedzialne za połącznie z zewnętrznymi systemami przekazującymi dane do kancelarii komorniczych, może działać wydajniej i w bardziej zautomatyzowany sposób poprzez wdrożenie MAPIZ w kancelarii komorniczej. Moduł Automatycznego Pobierania Informacji Zewnętrznej przyda się również w Twojej kancelarii, jeżeli w swojej pracy korzystasz z danych pochodzących z Ognivo2, systemu EPU lub informacji o przesyłkach z systemu operatora pocztowego, z którym współpracujesz. Zainstaluj moduł i spraw, by informacje z systemów zewnętrznych pobierały się automatycznie! Zdefiniuj harmonogram pobierania odpowiedzi w MAPIZ – ich treść zostanie pobrana dokładnie wtedy, kiedy będą Ci potrzebne.

Swobodny dostęp do informacji

Skomputeryzowane pozyskiwanie informacji

Generuj zapytania bezpośrednio z aplikacji Komornik SQL-VAT lub Kancelaria Komornika-VAT dzięki ich wbudowanym funkcjom i modułom. Następnie zaprogramuj MAPIZ tak, aby odebrał odpowiedzi na zapytania we wskazanym przez Ciebie czasie. Informacje ze wszystkich odpowiedzi, które mogą być automatycznie odczytane, zostaną przypisane do odpowiednich spraw. Wszystko to zdarzy się nawet wtedy, gdy nie będzie Cię w kancelarii! Dzięki połączonej sile modułów i aplikacji komorniczych dane dłużników po prostu pojawiają się w Twoim systemie.

Zawsze poprawne dane

Odciążenie komornika i pracowników kancelarii

Użytkownik aplikacji komorniczej może samodzielnie zdefiniować czasy pobierania odpowiedzi z poszczególnych systemów zewnętrznych – dzięki temu nie rozprasza Cię konieczność mechanicznego pobierania informacji z kolejnych systemów, więc możesz się skupić na zamykaniu kolejnych spraw.

Wiedz więcej, wiedz szybciej

Brak przestojów w postępowaniach

Już nigdy więcej nie trać czasu, czekając na informacje, które mogłeś uzyskać wcześniej! MAPIZ daje Ci pewność, że dane docierają do Twojej kancelarii komorniczej w czasie pozwalającym na płynne prowadzenie spraw.

Zautomatyzuj pracę kancelarii

Maksymalne wykorzystanie systemów zewnętrznych

Dzięki MAPIZ możesz wykorzystać 100% potencjału komunikacji z systemami zewnętrznymi – kompletne i poprawne informacje z rejestrów otrzymujesz zawsze najszybciej, jak to możliwe. Prowadź skuteczną komunikację z Ognivo2 i systemem EPU oraz regularnie otrzymuj elektroniczne potwierdzenia odbioru.

strzałka lewo
strzałka prawo
MPE sygnet

Moduł MPE

Korzystaj z tego modułu, aby móc automatycznie udostępniać wybrane przez siebie informacje o sprawach uprawnionym stronom postępowań. Współpracuj płynnie z największymi wierzycielami.

Czytaj więcej

logo EPO_sygnet

Moduł EPO

Komornicy sądowi współpracujący z Pocztą Polską mogą dzięki temu modułowi tworzyć książkę nadawczą, drukować koperty z kodami "R" oraz otrzymywać automatycznie przypisywane do spraw i pism, Elektroniczne Potwierdzenia Odbioru.

Czytaj więcej

e-zajecia_sygnet_n

Moduł E-ZAJĘĆ

Komornicy sądowi współpracujący z Pocztą Polską mogą dzięki temu modułowi tworzyć książkę nadawczą, drukować koperty z kodami "R" oraz otrzymywać automatycznie przypisywane do spraw i pism, Elektroniczne Potwierdzenia Odbioru.

Czytaj więcej

logo_MADD+ sygnet

Moduł ADD+

Rozszerz funkcje ADD i dodawaj zasady wyszukiwania treści na pismach, aby jeszcze szybciej skanować zawarte na nich informacje do spraw zapisanych w systemach dla komorników.

Czytaj więcej

CEiDG_sygnet

Moduł CEiDG

Nowy moduł łączy się bezpośrednio z bazami CEIDG oraz REGON, pobiera informacje na podstawie zapytań wygenerowanych przez użytkownika i przypisuje uzyskane informacje do odpowiednich osób w odpowiednich sprawach.

Czytaj więcej

REGON_sygnet

Moduł REGON

Nowy moduł łączy się bezpośrednio z bazami CEIDG oraz REGON, pobiera informacje na podstawie zapytań wygenerowanych przez użytkownika i przypisuje uzyskane informacje do odpowiednich osób w odpowiednich sprawach.

Czytaj więcej

logo_MPL.ID sygnet

Moduł PL.ID

Dzięki modułowi pl.ID możesz wyszukiwać osoby po numerze PESEL – w odpowiedzi otrzymasz kompletne dane osobowe posiadacza wyszukanego numeru.

Czytaj więcej

logo_MAC sygnet

Moduł MAC

Dzięki zastosowaniu tego modułu pracownicy kancelarii nie muszą samodzielnie wykonywać powtarzalnych czynności – są one realizowane przez aplikację komorniczą.

Czytaj więcej

musk-sygnet

Moduł MUSK

Ten moduł pozwala komornikom sądowym na informowanie, czy ich kancelaria może w danym momencie przyjmować sprawy spoza rewiru, a jeśli tak – to ile.

Czytaj więcej

Asset 2

Moduł MZPP

Moduł MZPP pozwoli Ci na szczegółowe wyszukiwanie i skuteczne prowadzenie egzekucji z ruchomości dłużnika.

Czytaj więcej

sygnet

Moduł SMS

Ten moduł pozwala komornikom sądowym na informowanie, czy ich kancelaria może w danym momencie przyjmować sprawy spoza rewiru, a jeśli tak – to ile.

Czytaj więcej

logo_MAPIZ sygnet

Moduł MAPIZ

Po instalacji MAPIZ uzyskasz możliwość zdefiniowania harmonogramu pobierania informacji z systemów zewnętrznych. MAPIZ to oszczędność czasu i najszersza automatyzacja pozyskiwania informacji.

Czytaj więcej

ikona_+

Zobacz wszystkie