Istotna część postępowania toczy się na ekranie komputerów pracowników kancelarii. Czasami dzieje się to wolniej, niż chciałby tego komornik.

Aplikacje komputerowe Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT zrewolucjonizowały sposób w jaki prowadzone są sprawy egzekucyjne. Dzięki nim wszystkie najważniejsze czynności postępowania egzekucyjnego mogą zostać odnotowane w systemie informatycznym, który później umożliwia dalsze przetwarzanie ich wyników w celu skutecznego uregulowania należnych wierzytelności. Oszczędzasz i działasz skuteczniej dzięki automatyzacji pracy przez oprogramowanie. Co stanie się, gdy dodatkowo zautomatyzujesz pracę tego oprogramowania?

Logo MAC

Moduł Automatyzacji Czynności przyspiesza pracę poprzez automatyczną realizację zestawów typowych czynności w wielu postępowaniach.

Moduł Automatyzacji Czynności pozwala na automatyczną wysyłkę zawiadomień o wszczęciu egzekucji (elektronicznych i papierowych) kierowanych do innych komorników sądowych. MAC ustala do kogo wysłać zawiadomienia na podstawie bazy właściwości terytorialnej sądów rejonowych. Zastosowanie modułu pozwala również na automatyzację interpretacji pism w zestawach czynności po uprzednim zdefiniowaniu odpowiedzi wzorcowych. Moduł wspiera seryjne opracowywanie pism dotyczących zajęcia rachunku bankowego na podstawie pozytywnych odpowiedzi z systemu Ognivo2! Dzięki MAC możliwe jest także korzystanie z ulepszonej funkcji „zestawy czynności", którą rozszerzono o obsługę zapytań elektronicznych do Ognivo2, ZUS i CEPiK, w połączeniu z automatycznym wykonywaniem czynności powiązanych z tymi zapytaniami. Moduł umożliwia samodzielne przypisywanie przez program Komornik SQL-VAT lub Kancelaria Komornika-VAT właściwego urzędu skarbowego do uczestnika postępowania (seryjne i pojedyncze). Dzięki modułowi użytkownik aplikacji komorniczej uzyska dostęp do drzewka pism wybranych lub typowych wraz z możliwością definiowania własnej listy ulubionych szablonów. W aplikacji komorniczej z zainstalowanym modułem MAC możliwe jest również automatyczne przypisanie odpisu księgi wieczystej z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych na podstawie wyszukanego w dokumencie numeru księgi wieczystej do odpowiedniej nieruchomości. MAC to najlepszy sposób na automatyzację pracy w kancelariach komorniczych!

PostgreSQL PostgreSQL

Moduł Automatyzacji Czynności jest w pełni kompatybilny z Twoją aplikacją komorniczą

Moduł Automatyzacji Czynności wzbogaca i umożliwia szybsze wywoływanie funkcji dobrze znanych użytkownikom aplikacji Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT. Jeżeli Twoja kancelaria komornicza posiada aktualną wersję oprogramowania dla komorników autorstwa Currenda Sp. z o.o. możesz mieć pewność, że Moduł MAC będzie prawidłowo działał na wszystkich stanowiskach w Twojej kancelarii komorniczej. Całkowita integracja modułu MAC z aplikacjami Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT sprawia, że sposoby konfigurowania objętych nim funkcji oraz metody wykonywania zadań automatyzacyjnych są jasne i proste w obsłudze dla pracowników obeznanych z podstawowymi zasadami obsługi oprogramowania dla komorników.

Swobodny dostęp do informacji

Przyspiesz pracę kancelarii

MAC pozwala na przyspieszenie czynności w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez Twoją kancelarię dzięki najszerszej automatyzacji pracy!

Zawsze poprawne dane

Oszczędzaj na czasie pracowników

Dzięki zastosowaniu modułu MAC mniejsza grupa pracowników może zrealizować więcej czynności merytorycznych w większej liczbie postępowań.

Wiedz więcej, wiedz szybciej

Miej zawsze poprawne dane

Informacje o urzędach skarbowych i nnych instytucjach pochodzące ze stale aktualizowanej biblioteki modułu MAC są zawsze poprawne. Moduł wpisuje je do aplikacji w prawidłowy i kompletny sposób – bez żadnych pomyłek!

Zautomatyzuj pracę kancelarii

Wyciśnij najwięcej z licencji

Stosuj Moduł Automatyzacji Czynności, aby uzyskać największe przyspieszenie pracy w ramach dostępnych w Twojej kancelarii komorniczej stanowisk komputerowych z zainstalowaną aplikacją Komornik SQL-VAT lub Kancelaria Komornika-VAT.

strzałka lewo
strzałka prawo
MPE sygnet

Moduł MPE

Korzystaj z tego modułu, aby móc automatycznie udostępniać wybrane przez siebie informacje o sprawach uprawnionym stronom postępowań. Współpracuj płynnie z największymi wierzycielami.

Czytaj więcej

logo EPO_sygnet

Moduł EPO

Komornicy sądowi współpracujący z Pocztą Polską mogą dzięki temu modułowi tworzyć książkę nadawczą, drukować koperty z kodami "R" oraz otrzymywać automatycznie przypisywane do spraw i pism, Elektroniczne Potwierdzenia Odbioru.

Czytaj więcej

e-zajecia_sygnet_n

Moduł E-ZAJĘĆ

Komornicy sądowi współpracujący z Pocztą Polską mogą dzięki temu modułowi tworzyć książkę nadawczą, drukować koperty z kodami "R" oraz otrzymywać automatycznie przypisywane do spraw i pism, Elektroniczne Potwierdzenia Odbioru.

Czytaj więcej

logo_MADD+ sygnet

Moduł ADD+

Rozszerz funkcje ADD i dodawaj zasady wyszukiwania treści na pismach, aby jeszcze szybciej skanować zawarte na nich informacje do spraw zapisanych w systemach dla komorników.

Czytaj więcej

CEiDG_sygnet

Moduł CEiDG

Nowy moduł łączy się bezpośrednio z bazami CEIDG oraz REGON, pobiera informacje na podstawie zapytań wygenerowanych przez użytkownika i przypisuje uzyskane informacje do odpowiednich osób w odpowiednich sprawach.

Czytaj więcej

REGON_sygnet

Moduł REGON

Nowy moduł łączy się bezpośrednio z bazami CEIDG oraz REGON, pobiera informacje na podstawie zapytań wygenerowanych przez użytkownika i przypisuje uzyskane informacje do odpowiednich osób w odpowiednich sprawach.

Czytaj więcej

logo_MAPIZ sygnet

Moduł MAPIZ

Po instalacji MAPIZ uzyskasz możliwość zdefiniowania harmonogramu pobierania informacji z systemów zewnętrznych. MAPIZ to oszczędność czasu i najszersza automatyzacja pozyskiwania informacji.

Czytaj więcej

logo_MPL.ID sygnet

Moduł PL.ID

Dzięki modułowi pl.ID możesz wyszukiwać osoby po numerze PESEL – w odpowiedzi otrzymasz kompletne dane osobowe posiadacza wyszukanego numeru.

Czytaj więcej

musk-sygnet

Moduł MUSK

Ten moduł pozwala komornikom sądowym na informowanie, czy ich kancelaria może w danym momencie przyjmować sprawy spoza rewiru, a jeśli tak – to ile.

Czytaj więcej

Asset 2

Moduł MZPP

Moduł MZPP pozwoli Ci na szczegółowe wyszukiwanie i skuteczne prowadzenie egzekucji z ruchomości dłużnika.

Czytaj więcej

sygnet

Moduł SMS

Ten moduł pozwala komornikom sądowym na informowanie, czy ich kancelaria może w danym momencie przyjmować sprawy spoza rewiru, a jeśli tak – to ile.

Czytaj więcej

logo_MAC sygnet

Moduł MAC

Dzięki zastosowaniu tego modułu pracownicy kancelarii nie muszą samodzielnie wykonywać powtarzalnych czynności – są one realizowane przez aplikację komorniczą.

Czytaj więcej

ikona_+

Zobacz wszystkie