Musisz nadawać wiele przesyłek. Obsługa korespondencji wychodzącej jest kosztowna i pracochłonna

W związku z istotną rolą, jaką w postępowaniu egzekucyjnym odgrywa wymiana dokumentów, znaczna ilość czasu i środków Twojej kancelarii komorniczej poświęcana jest na obsługę korespondencji wychodzącej. Każdego dnia sporządzasz lub generujesz pisma, przygotowujesz koperty, uiszczasz szereg opłat i dostarczasz przesyłki do operatora pocztowego zaraz przed zamknięciem placówki, tylko po to, aby w środku natknąć się na kilkuosobową kolejkę. Nadanie przesyłki to jeszcze nie koniec – kluczowe znaczenie mają zwrotne potwierdzenia odbioru Twoich pism. ZPO to dokumenty o niebagatelnym znaczeniu dla wykazania prawidłowości wielu czynności postępowania egzekucyjnego. Właśnie dlatego jesteś zmuszony czekać na ich otrzymanie, ręcznie wprowadzać treść ZPO do aplikacji komorniczej i przetrzymywać dokument w aktach spraw, za wszelką cenę unikając jego zniszczenia lub zagubienia.

logo EPO

Moduł Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru to najszersza możliwa automatyzacja nadawania przesyłek z Pocztą Polską

Dzięki Modułowi Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru komornicy sądowi korzystający z usług Poczty Polskiej mogą zautomatyzować obsługę korespondencji wychodzącej na niespotykaną dotychczas skalę. Moduł EPO pozwala na szybkie generowanie książki nadawczej w aplikacji komorniczej i przesyłanie jej do Poczty Polskiej przez internet. Moduł umożliwia także wydruk kopert zawierających gotowy kod „R” i natychmiastowe otrzymywanie elektronicznych potwierdzeń odbioru wystawionych na podstawie tego kodu. Dzięki zastosowaniu modułu EPO, Elektroniczne Potwierdzenia Odbioru przesyłek przesyłanych przez Pocztę Polską są automatycznie przypisywane do pisma i sprawy w systemie informatycznym Twojej kancelarii zaraz po ich doręczeniu. W ten sposób oszczędzasz godziny pracy związanej z realizacją pism przy każdej ze spraw oraz tygodnie poświęcane dotychczas na oczekiwanie informacji.

PostgreSQL PostgreSQL

Moduł Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru jest w pełni kompatybilny z Twoją aplikacją komorniczą

Moduł EPO łączy się z aplikacjami wykorzystywanymi w kancelariach komorniczych i służącymi do zarządzania przesyłkami przez internet systemem Poczty Polskiej „E-nadawca”, aby ułatwić i przyspieszyć skuteczne świadczenie usług pocztowych na rzecz komorników sądowych. EPO to moduł zdolny generować książkę nadawczą w odniesieniu do pism tworzonych w programach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT. Dzięki modułowi EPO Twoja aplikacja komornicza prześle książkę nadawczą do operatora pocztowego i odbierze Elektroniczne Potwierdzenia Odbioru, które następnie automatycznie połączy z odpowiednim pismem we właściwej sprawie.

Automatyzacja obsługi korespondencji

Automatyzacja obsługi korespondencji

Dzięki modułowi EPO możesz zoptymalizować nadawanie przesyłek w Twojej kancelarii. Przesyłki generowane są szybciej, potwierdzenia odbioru otrzymywane są natychmiast – zastosowanie EPO przy współpracy z Pocztą Polską SA przyspiesza realizację postępowań egzekucyjnych.

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

Odbierając Elektroniczne Potwierdzenia Odbioru, nie musisz oczekiwać na dostarczenie ZPO przez listonosza, nie ryzykujesz zniszczenia lub zagubienia dokumentu w aktach albo w trakcie realizacji przesyłki, nie musisz załączać zwrotnego potwierdzenia odbioru do akt ani przenosić jego treści do aplikacji komorniczej.

Sprawna obsługa pocztowa

Sprawna obsługa pocztowa

Współpraca z Pocztą Polską to korzystne ceny realizacji przesyłek, integracja usług z aplikacjami komorniczymi oraz obsługa EPO. Współpracuj ze sprawdzonymi dostawcami rozwiązań – korzystaj z połączenia oprogramowania Currenda Sp. z o.o. z Pocztą Polską.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Oszczędność czasu i pieniędzy

Przyspiesz obsługę korespondencji wychodzącej, radykalnie zmniejszając jej pracochłonność. Oszczędzaj dzięki korzystnej ofercie przygotowanej specjalnie dla komorników sądowych w ramach promocji „3 za 2”.

strzałka lewo
strzałka prawo
MPE sygnet

Moduł MPE

Korzystaj z tego modułu, aby móc automatycznie udostępniać wybrane przez siebie informacje o sprawach uprawnionym stronom postępowań. Współpracuj płynnie z największymi wierzycielami.

Czytaj więcej

e-zajecia_sygnet_n

Moduł E-ZAJĘĆ

Komornicy sądowi współpracujący z Pocztą Polską mogą dzięki temu modułowi tworzyć książkę nadawczą, drukować koperty z kodami "R" oraz otrzymywać automatycznie przypisywane do spraw i pism, Elektroniczne Potwierdzenia Odbioru.

Czytaj więcej

logo_MADD+ sygnet

Moduł ADD+

Rozszerz funkcje ADD i dodawaj zasady wyszukiwania treści na pismach, aby jeszcze szybciej skanować zawarte na nich informacje do spraw zapisanych w systemach dla komorników.

Czytaj więcej

CEiDG_sygnet

Moduł CEiDG

Nowy moduł łączy się bezpośrednio z bazami CEIDG oraz REGON, pobiera informacje na podstawie zapytań wygenerowanych przez użytkownika i przypisuje uzyskane informacje do odpowiednich osób w odpowiednich sprawach.

Czytaj więcej

REGON_sygnet

Moduł REGON

Nowy moduł łączy się bezpośrednio z bazami CEIDG oraz REGON, pobiera informacje na podstawie zapytań wygenerowanych przez użytkownika i przypisuje uzyskane informacje do odpowiednich osób w odpowiednich sprawach.

Czytaj więcej

logo_MAPIZ sygnet

Moduł MAPIZ

Po instalacji MAPIZ uzyskasz możliwość zdefiniowania harmonogramu pobierania informacji z systemów zewnętrznych. MAPIZ to oszczędność czasu i najszersza automatyzacja pozyskiwania informacji.

Czytaj więcej

logo_MPL.ID sygnet

Moduł PL.ID

Dzięki modułowi pl.ID możesz wyszukiwać osoby po numerze PESEL – w odpowiedzi otrzymasz kompletne dane osobowe posiadacza wyszukanego numeru.

Czytaj więcej

logo_MAC sygnet

Moduł MAC

Dzięki zastosowaniu tego modułu pracownicy kancelarii nie muszą samodzielnie wykonywać powtarzalnych czynności – są one realizowane przez aplikację komorniczą.

Czytaj więcej

musk-sygnet

Moduł MUSK

Ten moduł pozwala komornikom sądowym na informowanie, czy ich kancelaria może w danym momencie przyjmować sprawy spoza rewiru, a jeśli tak – to ile.

Czytaj więcej

Asset 2

Moduł MZPP

Moduł MZPP pozwoli Ci na szczegółowe wyszukiwanie i skuteczne prowadzenie egzekucji z ruchomości dłużnika.

Czytaj więcej

sygnet

Moduł SMS

Ten moduł pozwala komornikom sądowym na informowanie, czy ich kancelaria może w danym momencie przyjmować sprawy spoza rewiru, a jeśli tak – to ile.

Czytaj więcej

logo EPO_sygnet

Moduł EPO

Komornicy sądowi współpracujący z Pocztą Polską mogą dzięki temu modułowi tworzyć książkę nadawczą, drukować koperty z kodami "R" oraz otrzymywać automatycznie przypisywane do spraw i pism, Elektroniczne Potwierdzenia Odbioru.

Czytaj więcej

ikona_+

Zobacz wszystkie