Poprawne i szybko uzyskane informacje z rejestru CEIDG często są konieczne, aby skutecznie zamknąć sprawę lub rozpocząć czynności egzekucyjne.

Skuteczna realizacja interesu wierzyciela w ramach postępowań egzekucyjnych wymaga natychmiastowego dostępu do możliwie kompletnych danych. Aby zapewnić ochronę podmiotom, które nie mogą odzyskać swoich należności, ustawodawca wyposażył komorników sądowych w prawo uzyskiwania informacji z niektórych rejestrów państwowych. Zdarza się, że dostęp do tych rejestrów jest utrudniony lub wymaga znacznego zaangażowania ze strony pracowników kancelarii komorniczych, którzy w niektórych przypadkach mogą omyłkowo pominąć informacje zawarte w rejestrze lub dokonać ich nieprawidłowego wprowadzenia do sprawy.

CEiDG

Połącz swoje oprogramowanie dla komorników z bazą CEIDG, aby uzyskiwać informacje w sprawach szybko, skutecznie i seryjnie.

To prosty sposób na przyspieszenie pracy w kancelariach komorniczych – moduł służy do pobierania danych o działalnościach gospodarczych z rejestru CEIDG. Dzięki modułowi masz możliwość seryjnej aktualizacji informacji w sprawach na podstawie otrzymanych odpowiedzi. Klikasz, pobierasz i masz dane od ręki! Informacje pobrane za pośrednictwem modułu są automatycznie przypisywane do odpowiednich stron w aplikacji Komornik SQL-VAT lub Kancelaria Komornika-VAT.

PostgreSQL PostgreSQL

Moduł CEIDG jest w pełni kompatybilny z Twoją aplikacją komorniczą

Dzięki modułowi CEIDG możliwe jest generowanie zapytań do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z poziomu aplikacji Komornik SQL-VAT lub Kancelaria Komornika-VAT. Odpowiedzi na wygenerowane i przesłane za pomocą modułu zapytania przypisywane są bezpośrednio do odpowiedniego dłużnika w aplikacji komorniczej. Funkcja seryjnej aktualizacji danych sprawia, że za pośrednictwem modułu aplikacja komornicza może aktualizować jednocześnie szereg danych w wielu sprawach na podstawie wszystkich informacji uzyskanych z CEIDG. Moduł zapewnia skuteczną komunikację z zewnętrznymi systemami informatycznymi administracji publicznej i szybkie uzyskiwanie najaktualniejszych danych o zarejestrowanych w nich podmiotach.

Swobodny dostęp do informacji

Swobodny dostęp do informacji

Za sprawą modułu CEIDG szybko uzyskasz komplet informacji o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi

Zawsze poprawne dane

Zawsze poprawne dane

Dzięki modułowi CEIDG masz pewność, że informacje przypisane na podstawie odpowiedzi z systemu do określonej sprawy w Twojej aplikacji komorniczej są kompletne i poprawne.

Wiedz więcej, wiedz szybciej

Wiedz więcej, wiedz szybciej

Tworzenie zapytań w aplikacji komorniczej wyposażonej w moduł CEIDG jest szybkie i może być prowadzone na masową skalę. Szybkość otrzymywania informacji zwrotnych pozwoli Ci na zwiększenie tempa pracy całej kancelarii!

Zautomatyzuj pracę kancelarii

Zautomatyzuj pracę kancelarii

Po zainstalowaniu modułu CEIDG Twoi pracownicy będą mogli wygenerować szereg zapytań do tych systemów i za pomocą kilku kliknięć przypisać zestaw odpowiedzi na przesłane zapytania. To sprawia, że praca jest szybsza, a sprawy w Twojej kancelarii są skuteczniej zamykane.

Większa łatwość w fakturowaniu

Większa łatwość w fakturowaniu

Moduł CEiDG daje Ci większą łatwość w ustaleniu numeru NIP strony i weryfikacji, czy jest ona aktywnym płatnikiem podatku VAT.

strzałka lewo
strzałka prawo
MPE sygnet

Moduł MPE

Korzystaj z tego modułu, aby móc automatycznie udostępniać wybrane przez siebie informacje o sprawach uprawnionym stronom postępowań. Współpracuj płynnie z największymi wierzycielami.

Czytaj więcej

logo EPO_sygnet

Moduł EPO

Komornicy sądowi współpracujący z Pocztą Polską mogą dzięki temu modułowi tworzyć książkę nadawczą, drukować koperty z kodami "R" oraz otrzymywać automatycznie przypisywane do spraw i pism, Elektroniczne Potwierdzenia Odbioru.

Czytaj więcej

e-zajecia_sygnet_n

Moduł E-ZAJĘĆ

Komornicy sądowi współpracujący z Pocztą Polską mogą dzięki temu modułowi tworzyć książkę nadawczą, drukować koperty z kodami "R" oraz otrzymywać automatycznie przypisywane do spraw i pism, Elektroniczne Potwierdzenia Odbioru.

Czytaj więcej

REGON_sygnet

Moduł REGON

Nowy moduł łączy się bezpośrednio z bazami CEIDG oraz REGON, pobiera informacje na podstawie zapytań wygenerowanych przez użytkownika i przypisuje uzyskane informacje do odpowiednich osób w odpowiednich sprawach.

Czytaj więcej

logo_MADD+ sygnet

Moduł ADD+

Rozszerz funkcje ADD i dodawaj zasady wyszukiwania treści na pismach, aby jeszcze szybciej skanować zawarte na nich informacje do spraw zapisanych w systemach dla komorników.

Czytaj więcej

logo_MAPIZ sygnet

Moduł MAPIZ

Po instalacji MAPIZ uzyskasz możliwość zdefiniowania harmonogramu pobierania informacji z systemów zewnętrznych. MAPIZ to oszczędność czasu i najszersza automatyzacja pozyskiwania informacji.

Czytaj więcej

logo_MPL.ID sygnet

Moduł PL.ID

Dzięki modułowi pl.ID możesz wyszukiwać osoby po numerze PESEL – w odpowiedzi otrzymasz kompletne dane osobowe posiadacza wyszukanego numeru.

Czytaj więcej

logo_MAC sygnet

Moduł MAC

Dzięki zastosowaniu tego modułu pracownicy kancelarii nie muszą samodzielnie wykonywać powtarzalnych czynności – są one realizowane przez aplikację komorniczą.

Czytaj więcej

musk-sygnet

Moduł MUSK

Ten moduł pozwala komornikom sądowym na informowanie, czy ich kancelaria może w danym momencie przyjmować sprawy spoza rewiru, a jeśli tak – to ile.

Czytaj więcej

Asset 2

Moduł MZPP

Moduł MZPP pozwoli Ci na szczegółowe wyszukiwanie i skuteczne prowadzenie egzekucji z ruchomości dłużnika.

Czytaj więcej

sygnet

Moduł SMS

Ten moduł pozwala komornikom sądowym na informowanie, czy ich kancelaria może w danym momencie przyjmować sprawy spoza rewiru, a jeśli tak – to ile.

Czytaj więcej

CEiDG_sygnet

Moduł CEiDG

Nowy moduł łączy się bezpośrednio z bazami CEIDG oraz REGON, pobiera informacje na podstawie zapytań wygenerowanych przez użytkownika i przypisuje uzyskane informacje do odpowiednich osób w odpowiednich sprawach.

Czytaj więcej

ikona_+

Zobacz wszystkie