Musisz przepisywać informacje z dużej liczby pism i otrzymywanych przesyłek do swojej aplikacji komorniczej

Na adres Twojej kancelarii komorniczej codziennie nadawane są dziesiątki pism. Ty i Twoi współpracownicy otrzymujecie wiele dokumentów, które są istotne dla prowadzonych przez Was spraw egzekucyjnych. Wszystkie informacje zawarte w każdym z otrzymywanych pism muszą zostać przez Ciebie każdorazowo odnalezione, odczytane i przepisane do systemu informatycznego Twojej kancelarii. Przenoszenie informacji do aplikacji komorniczych jest żmudnym i pracochłonnym zadaniem, dla pracowników kancelarii komorniczych.

ADD+

Moduł Automatycznej Dekretacji Dokumentów umożliwia szybką i skuteczną automatyzację obsługi otrzymywanej dokumentacji

Moduł Automatycznej Dekretacji Dokumentów umożliwia całkowitą automatyzację procesu dekretacji dokumentów. Dzięki zastosowaniu OCR (Optycznego Rozpoznawania Znaków) dekretacja pism jest prostsza niż kiedykolwiek dotąd. Od teraz informacje otrzymywane na wydrukach mogą zostać automatycznie przeniesione do systemu informatycznego Twojej Kancelarii. Dzięki automatycznie rozpoznanym informacjom, pisma zostają przypisane do historii właściwych spraw egzekucyjnych w systemie Kancelaria Komornika-VAT lub Komornik SQL-VAT. Moduł ADD umożliwia szybsze przetwarzanie większej liczby dokumentów przy jednoczesnym odciążeniu pracowników, których uwaga może zostać skierowana na najistotniejsze czynności w większej liczbie egzekucji sądowych.

PostgreSQL PostgreSQL

Moduł Automatycznej Dekretacji Dokumentów jest w pełni kompatybilny z Twoją aplikacją komorniczą

Moduł Automatycznej Dekretacji Dokumentów skutecznie łączy się z aplikacjami wykorzystywanymi w kancelariach komorniczych. Rozwiązanie może uzupełniać stosowne informacje w odpowiednich polach przy sprawach zarejestrowanych w programach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT. Aby korzystać z modułu, wystarczy, że podłączysz skaner do stanowiska komputerowego, na którym go zainstalowałeś. Moduł ADD przystosowano do współpracy ze zdecydowaną większością dostępnych na polskim rynku skanerów – każdy skaner korzystający ze sterownika TWAIN może zostać użyty do prowadzenia automatycznej dekretacji Twoich dokumentów.
logo_ADD

Moduł dodatkowy wspierający funkcjonowanie aplikacji Automatyczna Dekretacja Dokumentów

Aby korzystać z modułu ADD+, upewnij się, że Twoja kancelaria komornicza posiada aktywną licencję na bazową aplikację Automatyczna Dekretacja Dokumentów.

Automatyzacja obsługi pism

Automatyzacja obsługi pism

Elektroniczne przetwarzanie treści zawartych na wydrukach i zapisywanie ich bezpośrednio w aplikacji komorniczej to krok w kierunku szybszej obsługi spraw i szerszej automatyzacji postępowań egzekucyjnych.

Pełna kontrola nad dekretacją

Pełna kontrola nad dekretacją

Dane spraw uzupełniane za pomocą ADD pozostają pod pełną kontrolą Pracownika Kancelarii komorniczej. To Pracownik definiuje rodzaj dokumentu, jaki zostanie zeskanowany oraz każdorazowo ocenia prawidłowość odczytu informacji i ich przypisania do sprawy. Sprawdzenie dokonywane jest zbiorczo i zajmuje niewiele czasu.

Łatwe zastosowanie

Łatwe zastosowanie

Korzystanie z modułu Automatycznej Dekretacji Dokumentów nie wymaga dodatkowych szkoleń lub doświadczenia w korzystaniu z zaawansowanych technologii przetwarzania dokumentów. Moduł płynnie współpracuje ze stosowaną w Twojej Kancelarii komorniczej wersją oprogramowania dla Komorników i może być połączony z większością stosowanych skanerów.

Wzrost skuteczności

Wzrost skuteczności

Moduł ADD pozwala na zwiększenie skuteczności obsługi korespondencji przychodzącej oraz dokumentów otrzymywanych w formie wydruku. W połączeniu z odpowiedzialnym za obsługę korespondencji wychodzącej modułem Currenda System Komunikacyjny, moduł ADD pozwala na pełną informatyzację istotnego obszaru działania Kancelarii, jaką jest obsługa pocztowa.

strzałka lewo
strzałka prawo
MPE sygnet

Moduł MPE

Korzystaj z tego modułu, aby móc automatycznie udostępniać wybrane przez siebie informacje o sprawach uprawnionym stronom postępowań. Współpracuj płynnie z największymi wierzycielami.

Czytaj więcej

logo EPO_sygnet

Moduł EPO

Komornicy sądowi współpracujący z Pocztą Polską mogą dzięki temu modułowi tworzyć książkę nadawczą, drukować koperty z kodami "R" oraz otrzymywać automatycznie przypisywane do spraw i pism, Elektroniczne Potwierdzenia Odbioru.

Czytaj więcej

e-zajecia_sygnet_n

Moduł E-ZAJĘĆ

Komornicy sądowi współpracujący z Pocztą Polską mogą dzięki temu modułowi tworzyć książkę nadawczą, drukować koperty z kodami "R" oraz otrzymywać automatycznie przypisywane do spraw i pism, Elektroniczne Potwierdzenia Odbioru.

Czytaj więcej

CEiDG_sygnet

Moduł CEiDG

Nowy moduł łączy się bezpośrednio z bazami CEIDG oraz REGON, pobiera informacje na podstawie zapytań wygenerowanych przez użytkownika i przypisuje uzyskane informacje do odpowiednich osób w odpowiednich sprawach.

Czytaj więcej

REGON_sygnet

Moduł REGON

Nowy moduł łączy się bezpośrednio z bazami CEIDG oraz REGON, pobiera informacje na podstawie zapytań wygenerowanych przez użytkownika i przypisuje uzyskane informacje do odpowiednich osób w odpowiednich sprawach.

Czytaj więcej

logo_MAPIZ sygnet

Moduł MAPIZ

Po instalacji MAPIZ uzyskasz możliwość zdefiniowania harmonogramu pobierania informacji z systemów zewnętrznych. MAPIZ to oszczędność czasu i najszersza automatyzacja pozyskiwania informacji.

Czytaj więcej

logo_MPL.ID sygnet

Moduł PL.ID

Dzięki modułowi pl.ID możesz wyszukiwać osoby po numerze PESEL – w odpowiedzi otrzymasz kompletne dane osobowe posiadacza wyszukanego numeru.

Czytaj więcej

logo_MAC sygnet

Moduł MAC

Dzięki zastosowaniu tego modułu pracownicy kancelarii nie muszą samodzielnie wykonywać powtarzalnych czynności – są one realizowane przez aplikację komorniczą.

Czytaj więcej

musk-sygnet

Moduł MUSK

Ten moduł pozwala komornikom sądowym na informowanie, czy ich kancelaria może w danym momencie przyjmować sprawy spoza rewiru, a jeśli tak – to ile.

Czytaj więcej

Asset 2

Moduł MZPP

Moduł MZPP pozwoli Ci na szczegółowe wyszukiwanie i skuteczne prowadzenie egzekucji z ruchomości dłużnika.

Czytaj więcej

sygnet

Moduł SMS

Ten moduł pozwala komornikom sądowym na informowanie, czy ich kancelaria może w danym momencie przyjmować sprawy spoza rewiru, a jeśli tak – to ile.

Czytaj więcej

logo_MADD+ sygnet

Moduł ADD+

Rozszerz funkcje ADD i dodawaj zasady wyszukiwania treści na pismach, aby jeszcze szybciej skanować zawarte na nich informacje do spraw zapisanych w systemach dla komorników.

Czytaj więcej

ikona_+

Zobacz wszystkie